Como llegar

Sala de conferencias de Edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera